Nyheter och debatt

Nyheter och debatt2020-10-06T15:13:08+02:00

Utredning om God och Nära vård. DiOS´ remissvar.

2020-09-08|Nyheter/debatt|

Stockholm 31 augusti 2020   Till Regeringskansliet Dnr: S2020/02841/FS Remissvar på SOU 2020:19 om God och nära vård: Här kommer svar på ovanstående remiss från Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS). Övergripande anser vi att utredningen visar på bra ambitioner och pekar [...]

Till toppen