window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G29H8Y13BZ');
Nyheter och debatt2021-03-15T22:01:51+01:00

Stötta personer med med diabetes i Ukraina

2022-03-05|

Diabetesorganisationen i Sverige vill stötta de 2,3 miljoner personer i Ukraina som lever med diabetes. Du kan bidra till välgörenhetsorganisationen Insulin for Life Global. Organisationen stöttas av International Diabetes Federation Europe och har under mer än 20 års tid tillhandahållit insulin [...]

Uppdaterad info från Transportstyrelsen

2022-02-10|

2022-03-10 uppdaterad info från Transportstyrelsen ”Vi vill informera er om att vi tyvärr har blivit tvungna att revidera tidplanen för det pågående föreskriftsarbetet om syn. Den preliminära tidplanen för arbetet var att föreskrifterna skulle träda ikraft under slutet av 2022, [...]

Sveriges största diabetesutbildare

2022-01-28|

2022-01-20 Pressmeddelande Under 2021 utbildade Storstockholms Diabetesförening över 1 000 diabetiker i Stockholm i just diabetes. Läs hela pressmeddelandet här    

Till toppen