Vi har nåtts av budet att vår medlem Miriam Mattsson har gått bort. Miriam har varit engagerad i Diabetesorganisationen sedan starten. Hon har tagit ett stort ansvar i Blekinge men det vi i DiOS kommer minnas är hennes engagemang i vår styrelse och andra uppdrag hon tagit sig an. Miriam var ledamot av DiOS styrelse under perioden 2013-2017. Där kombinerade hon erfarenheterna från Blekinge med de nationella frågorna. Efter styrelsetiden blev hon valberedare i DiOS och var det fram till sin bortgång.
– Vi vill på det här sättet hedra henne och vi är tacksamma för allt arbete hon har lagt ner för diabetesrörelsen Sverige, säger Thomas Magnusson, förbundsordförande i DiOS.