window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G29H8Y13BZ');

Om Göran Carlander

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Göran Carlander skapat 56 blogginlägg för.

Miriam Mattsson

Vi har nåtts av budet att vår medlem Miriam Mattsson har gått bort. Miriam har varit engagerad i Diabetesorganisationen sedan starten. Hon har tagit ett stort ansvar i Blekinge men det vi i DiOS kommer minnas är hennes engagemang i vår styrelse [...]

2020-09-26T12:38:58+02:002020-06-29|

Alingsås DF planerar hösten

Alingsås Diabetesförening har under sommaren satt ihop ett program för hösten som vi hoppas att kunna genomföra under rådande omständigheter. Vi samlades som vanligt till vår säsongstart med att grilla korv och tipspromenad. Vi hoppas att medlemmarna tycker att det låter intressant [...]

2020-09-26T12:39:32+02:002020-06-26|

Åmål planerar uppföljning

Åmål Diabetesförening planerade att ha en uppföljning i början av september med vårdcentralen och regionpolitiker men på rekommendation av enhetschefen ville han flytta fram det till november och hoppas att läget ser bättre ut då. Annonsering sker om det går att genomföra. [...]

2020-09-26T12:39:44+02:002020-06-26|

DiOS i Leva med diabetes

Under DiOS kongress 2019 diskuterades hur SSDF:s tidning Leva med diabetes skulle kunna utvecklas mot att bli ett organ även för DiOS och dess medlemsföreningar. Som ett första steg finns från nr 3 2020 ett uppslag, som är tänkt att bli återkommande [...]

2020-09-28T14:02:10+02:002020-06-23|

Medlemsenkät

För att utveckla DiOS verksamhet mot bättre medlemsnytta ber vi dig som är medlem i DiOS, direkt eller indirekt, att svara på några frågor. Tack för din medverkan.    

2020-09-26T12:48:36+02:002020-06-11|

Nyhetsbrev juni

Info från DiOS  Här kommer ett informationsbrev från DiOS. Det har länge efterfrågats från medlemmar att vi i styrelsen ska berätta om det som händer och vad vi gör. Så med syfte att öka informationen och bidra till att öka intresset för [...]

2020-09-26T09:35:58+02:002020-06-11|

DiOS informeras om översyn av regelverk för körkort.

2018 fick Transportstyrelsen i uppdrag att se över regelverken för körkort för personer med diabetes och synnedsättningar. Uppdraget bestod i att utreda om: medicinföreskrifterna följer körkortsdirektivet Sverige har strängare krav än andra länder i Europa medicinföreskrifterna behöver utvecklas. Hösten 2018 deltog doktor [...]

2020-06-01T19:05:45+02:002020-06-01|

Stärkt forskning räddar liv

DiOS förbundsordförande Thomas Magnusson är en av de många undertecknarna till en artikel i Dagens Samhälle, där det bl a framhålls att den patientnära (kliniska) forskningen är en förutsättning för att förbättra vårdens kvalitet. Dessvärre, menar undertecknarna att sådan forskning får för [...]

2020-05-10T07:15:12+02:002020-05-10|

Forskning är viktig!

Forskning är oerhört viktig för oss diabetiker säger Thomas Magnusson, DiOS ordförande, med anledning av den debattartikel som publiceras i Dagens Samhälle. Tillsammans med en rad andra patientorganisationer samt företrädare för både akademi och företag i samverkan med Forska!Sverige riktas krav på [...]

2020-05-08T20:53:34+02:002020-05-08|
Till toppen