Några av deltagarna på mötet i Skene. Initiativtagaren Jan-Ola Gustafsson längst till höger i bild.

Via annonser och affischer bjöds intresserade in till möte och föredrag om diabetes. Ca 25 personer samlades i Kulturhuset i Skene och fick höra föredragshållaren Frank Nilsson berätta om kostens betydelse för personer med diabetes. De församlade förde också en diskussion om att eventuellt starta upp en diabetesförening.
Arrangörerna under ledning av Jan-Ola Gustafsson, bestämde att kalla till ett möte längre fram för att undersöka möjligheterna till att starta en förening i Marks kommun.