Årsmöte i Blekinge Diabetesförening

Thomas Magnusson

Förbundsordförande Thomas Magnusson besökte Blekinge Diabetesförening på deras årsmöte under lördagen. Han framhöll vikten av aktiva diabetesföreningar och särskilt det arbete som vi kan göra regionalt i dialog med vården i regioner och landsting. Det handlar både om att öka kunskapen men också att förbättra vårdens arbete. Här spelar vi patienter en otroligt viktig roll, betonade han.

Thomas passade på att tacka Blekinge Diabetesförening för det gångna årets arbete och ett särskilt tack riktade han till avgående ordförande Miriam Mattsson.