Diabetesorganisation i Sverige

Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS är en rikstäckande organisation för personer med diabetes och deras nära anhöriga.
Du kan stödja Diabetesorganisationen på bg 626-3107

DiOS tar sikte på vardagen med diabetes. Det är i vardagen diabetesen finns till 100 procent och det är i vardagen den skall tacklas och skötas. Därför vill DiOS ge diabetiker större inflytande, både över sin egen diabetes och över intressefrågor. Det är personer som själva har diabetes som vet vad det innebär att leva med diabetes och det är deras problem och frågeställningar DiOS vill arbeta för att förbättra. Det finns ett behov av en diabetesorganisation med högt i tak, stabila värderingar och aktiviteter. Se gärna våra stadgar för mer information.

DiOS ska arbeta decentraliserat. Målet är en liten ledningsgrupp i kombination med representanter från varje sjukvårdsregion runt om i Sverige. Med för stora resurser centralt placerade krymper utrymmet för lokal verksamhet.

Här kan du komma i kontakt med oss.