Diabetes är inte en sjukdom, den är flera olika sjukdomar och vi kräver att varje patient behandlas individuellt. Vi vill se en vård på lika villkor och vi vill att patienten ska känna medbestämmande. I syfte att öka kunskapen om diabetes och dess konsekvenser pratar vi med beslutsfattare och opinionsledare.Vi engagerar oss och lägger oss i de beslut som fattas inom politiken kring detta.

Diabetes är var och ens egen sjukdom, den går inte att behandla likadant på alla patienter. Varje individ måste därför få rätt förutsättningar för att lära och förstå mer om sin egen sjukdom och medicinering. Från våra egna undersökningar vet vi att det finns diabetiker som lagt hela ansvaret för deras egen sjukdom på läkaren. Det är tryggt, men det är inte lösningen på hur man ska må bättre med sin diabetes. Genom att veta mer om hur det jag äter och hur de aktiviteter jag gör påverkar min diabetes kan jag själv se till att må bättre, varje dag, i samarbete med mina kontaktpersoner inom sjukvården.  Diabetes är inte en sjukdom, den är flera olika sjukdomar och vi kräver att varje patient behandlas individuellt.

Genom ökad kunskap och större förmåga att påverka själva kommer dagens diabetiker att må bättre. Mängden allvarliga följdsjukdomar kan minska och/eller fördröjas. Det ger ökad livskvalitet åt patienten samtidigt som samhället sparar pengar, i form av färre sjukdagar och färre dyra sjukhusvistelser på till exempel hjärt/kärl/ögon-mottagningar.