Under DiOS kongress 2019 diskuterades hur SSDF:s tidning Leva med diabetes skulle kunna utvecklas mot att bli ett organ även för DiOS och dess medlemsföreningar. Som ett första steg finns från nr 3 2020 ett uppslag, som är tänkt att bli återkommande i varje nummer.

Så här blev det:

dios

Nyfiken på resten av tidningen? Gå till SSDF:s hemsida