För att utveckla DiOS verksamhet mot bättre medlemsnytta ber vi dig som är medlem i DiOS, direkt eller indirekt, att svara på några frågor.

Tack för din medverkan.

Medlemsenkät DiOS