Forskning är oerhört viktig för oss diabetiker säger Thomas Magnusson, DiOS ordförande, med anledning av den debattartikel som publiceras i Dagens Samhälle.
Tillsammans med en rad andra patientorganisationer samt företrädare för både akademi och företag i samverkan med Forska!Sverige riktas krav på att regeringen måste stärka forskningen. Det är alltid viktigt men inte minst nu under Coronatider. En väl fungerande struktur för forskning skapar möjligheter för att sätta patienten i centrum.