DiOS förbundsordförande Thomas Magnusson är en av de många undertecknarna till en artikel i Dagens Samhälle, där det bl a framhålls att den patientnära (kliniska) forskningen är en förutsättning för att förbättra vårdens kvalitet. Dessvärre, menar undertecknarna att sådan forskning får för litet utrymme i den svenska hälso- och sjukvården.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-maste-starka-forskningen-som-raddar-liv-32508