Bild: Håkan Sjunnesson/Neuro Media

Vården av personer med långvariga sjukdomar måste bli bättre, skriver SSDF och DiOS med flera i en debattartikel införd i Dagens Medicin den 27 mars 2018. Patientföreträdarna lämnade sin rapport, Vägen till världsklass- så får vi en bättre vård för personer med långvarig sjukdom, till regeringens utredare Anna Nergårdh idag den 27 mars.

Några av förbättringsförslagen är att:

  • gå från strukturbaserad till personcentrerad vård
  • patienten ska inkluderas i vården
  • patientutbildningar ska skapas och genomföras

Läs debattartikeln i Dagens Medicin

Länk till hela rapporten