Härliga bilder från 2017 års läger

Barn och unga med diabetes och deras anhöriga är en alldeles speciellt utsatt grupp i samhället. Känslan av att vara ensam med sina problem/utmaningar får lätt fäste och blir psykiskt påfrestande. Att då få träffa andra med samma problem känns ofta befriande. I ett diabetesläger får såväl barn med diabetes (typ 1) som anhöriga träffa varandra under avslappnade och lekfulla former. Att dessutom få ta del av varandras erfarenheter är något man har nytta av under lång tid framåt.

På Ängskärs lägergård vid upplandskusten arrangerar Diabetesmammorna i år fem veckoslutsläger under sommaren. Lägren vänder sig till barn i åldrarna 5 till 14 år och varje barn ska ha en anhörig med sig. Diabetesmammorna, vars initiativtagare är Helena Westlin och Lotta Carlberg, drog igång lägren redan för 6 år sedan och sen dess har antalet läger utökats efterhand som ansökningar blivit fler. Merparten av funktionärerna arbetar helt ideellt med detta.

Lägren finansieras dels genom bidrag från stiftelser och fonder, dels genom sponsring från företag, föreningar och enskilda.

Diabetesföreningen i Tierp lämnar ett bidrag på 5000 kronor och DiOS bidrar med samma belopp.

Här kan du läsa mer om lägren 2017