VAB för föräldrar med T1d barn vid upplärning av personal på förskola/skola?
Vi vill höra om dina erfarenheter kring inskolning av barn med typ 1 diabetes i skola och förskola, behövs VAB ersättning?
Hur ska det utformas för att fungera bäst för föräldrar och barn?
Diabetesorganisationen i Sverige ska prata med sekreteraren i den statliga VAB-utredningen och önskar få del av fler erfarenheter inför mötet.
Zoommöte den 23 mars 19.15-20.00
Eller skriv mail till oss och berätta, tankar, för- och nackdelar!
Anmäl dig till info@diabetesorg.se senast 22 mars 2021 så kommer en länk till Zoomseminariet den 23/3. Självklart Ingen avgift!