Kongress 2019Söndagen den 23 maj håller DiOS kongress. P g a coronarestriktionerna genomförs den digitalt i Zoom. Speciellt inbjudna är ombud utsedda av föreningarna, DiOS kontaktpersoner, styrelse, valberedning och revisorer, men övriga medlemmar är också varmt välkomna. Rösträtt regleras i stadgarna.

Länk till kallelse/inbjudan.

Observera! Det krävs kod för anmälan. Den finns i kallelse som skickats med epost till speciellt inbjudna. Om du inte har fått inbjudan men är medlem och vill delta ett mail med namn och var du är medlem till info@diabetesorg.se så får du koden. Länk till anmälan.