Kongress 2019Söndagen den 23 maj håller DiOS kongress. P g a coronarestriktionerna genomförs den digitalt i Zoom. Speciellt inbjudna är ombud utsedda av föreningarna, DiOS kontaktpersoner, styrelse, valberedning och revisorer, men övriga medlemmar är också varmt välkomna. Rösträtt regleras i stadgarna.
Anmälningstiden har gått ut. Vid eventuell efteranmälan v g kontakta goran.carlander@diabetesorg.se
Länk till kallelse/inbjudan.