Om forskningsstudier

Vi i DiOS stödjer forskning om diabetes och förmedlar gärna information om olika projekt vi får kännedom om.


All medverkan i forskningsprojekt är frivillig och görs upp mellan den enskilde och den ansvarige för den aktuella studien.

Vad innebär det att vara deltagare i en forskningsstudie?

Här finns allmän information om att vara deltagare i en studie och lagar och regler kring forskningsdeltagande i Sverige.

Att vara studiedeltagare:
https://www.kliniskastudier.se/att-vara-studiedeltagare.html

Lagar och regler vid kliniska studier:
https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/lagar-och-regler.html

Pågående forskningsstudier