Uppsala universitet söker deltagare med typ 2 diabetes till 2 olika studier.
Rekrytering pågår fram till 31/3


Studie 1:
Att mäta diabetesstress och diabetesegenvård, en studie om två formulärs reliabilitet och validitet

Vi söker deltagare till en forskningsstudie som syftar till att undersöka formulär som handlar om diabetesegenvård och den stress som det kan innebära.

Hur går det till?
Deltagaren får svara på frågor digitalt på sin dator, surfplatta eller smartphone. Efter två veckor svarar deltagaren på frågorna igen. Deltagaren får även vid ett tillfälle ta ett HbA1c-prov (blodprov), med hjälp av ett hemprovtagningskit.

Vi söker dig som:

  • Har diabetes typ 2
  • Är över 18 år
  • Har tillgång till en smartphone
  • Inte använder kontinuerlig blodsockermätning (CGM)

Studien genomförs på U-CARE, vid Uppsala universitet (www.u-care.uu.se), och har godkänts av Etikprövningsmyndigheten i Stockholm.
Är du intresserad av att delta?
Kontakta vår studiepersonal på dstudie-kbh@uu.se eller ring 072-999 94 61. Du kan även läsa mer om studien och anmäla ditt intresse på www.u-care.uu.se/dstudie.

Erik Olsson, Leg. psykolog, Docent

Studie 2:
Utvärdering av användbarheten av en smartphone-applikation för bättre glykemisk kontroll hos patienter med diabetes typ 2

Vi söker deltagare till en forskningsstudie som syftar till att undersöka användningen av en ny smartphone-applikation för dig som lever med diabetes typ 2.

Hur går det till?
Deltagaren tar ett HbA1c-prov (blodprov) med hjälp av ett hemprovtagningskit, och får därefter svara på frågor om sin egenvård digitalt via dator, surfplatta eller smartphone. Deltagare som motsvarar kriterierna för att delta i studien placeras därefter slumpvis i behandlingsgruppen, eller i kontrollgruppen. I behandlingsgruppen används en smartphone-applikation under två månader. I denna applikation kan deltagare notera sina blodsockervärden. Deltagaren kan välja att skicka sina mätningar till en läkare som därefter kan skicka feedback. Kontrollgruppen erbjuds inte några insatser. Efter två månader görs alla mätningar en andra gång.

Vi söker dig som: 

  • Har diabetes typ 2
  • Är över 18 år
  • Har tillgång till en smartphone
  • Inte använder kontinuerlig blodsockermätning (CGM)

Studien genomförs på U-CARE, vid Uppsala universitet (www.u-care.uu.se), och har godkänts av Etikprövningsmyndigheten i Stockholm.
Är du intresserad av att delta?
Kontakta vår studiepersonal på dstudie-kbh@uu.se eller ring 072-999 94 61. Du kan även läsa mer om studien och anmäla ditt intresse på www.u-care.uu.se/dstudie.

Erik Olsson, Leg. psykolog, Docent