Blekinge Diabetesförening har tillhört DiOS alltsedan bildandet 2010. Föreningen är en länsförening med 435 medlemmar och är därmed den näst största föreningen i DiOS. Vi har två representanter i DiOS´s styrelse. 

Det är medlemmarna i vår förening som gör det möjligt att vi kan sprida kunskap om diabetes på det lokala planet och att vi kan påverka vård och behandling av personer med diabetes i Region Blekinge. En viktig aktivitet de senaste åren har varit att få till stånd ett lokalt diabetesråd, något som fanns för ca 15 år sedan och då fungerade bra. Tyvärr tog avsatta projektmedel från regionen slut och rådet avvecklades. Trots envist påverkansarbete har regionen inte prioriterat ett diabetesråd, men vi ger inte upp. 

Några gånger per år arrangerar vi öppna föreläsningar, annonserade i lokalpressen. Våra föreläsningar handlar om allt som rör själva sjukdomen, men också hur den i många fall kan förebyggas. Föreläsningarna lockar 100 – 150 deltagare och leder ofta till nya medlemmar.

 Vi samarbetar med flera andra organisationer i Blekinge, bland annat Lions Club som förra året sponsrade ett besök på cirkus för barn med diabetes. En planerat aktivitetsdag för lite äldre barn och anhöriga fick tyvärr ställas in under våren på grund av pandemin. 

Lionsklubbarna i sydöstra Sverige bekostar också ett barndiabetesläger i Ronneby sommaren 2020. Om pandemin sätt krokben även för det kommer vi igen 2021.

En stark organisation bygger på aktiv samverkan. Därför är vi glada att DiOS och vår lokalförening nu syns i Leva med Diabetes.