Åmål Diabetesförening är relativt nybildad. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i Åmål där vi har tillgång till lokal för våra medlemsmöten och andra träffar. De senaste 2 åren har vi haft några möten där regionpolitiker från Hälso- och sjukvårdsnämnd norra och vårdcentralen har mötts för att prata om hur vården i Dalsland ser ut och mer specifikt om hur den ser ut i Åmål. En ny träff är planerad till hösten men vi får se hur det går under rådande omständigheter.