Individualiserade bedömningar måste kunna göras så att personer med diabetes kan ha körkort med högre behörighet, debatterade Johan Hultberg (M), i riksdagen i början av februari. Statsrådet Thomas Eneroth öppnade för en översyn av regelverket.
En nyhet som gläder många med diabetes som idag hindras från att arbeta som yrkeschaufförer.

– Det måste till en individuell prövning istället för ett förlegat regelverk och schablonmässiga beslut, sade Johan Hultberg i den interpellation han ställt till infrastrukturminister Thomas Eneroth.

En person med diabetes som har insulinbehandling är med Transportstyrelsens nuvarande regelverk i princip förhindrad att inneha körkort med högre behörighet eller taxiförarlegitimation. Vid typ 2-diabetes kan vissa undantag göras men har man typ 1-diabetes är det i princip omöjligt. Det spelar ingen roll hur god blodsockerkontroll en person än har. Någon individuell prövning görs inte. För den enskilda kan detta upplevas som ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten, och det kan även påverka möjligheten till arbete och egen försörjning.

Säkrare teknik

Behandlingen av diabetes har utvecklats snabbt de senaste åren med bland annat system för kontinuerlig glukosmätning, CGM och avancerade insulinpumpar. Med hjälp av dessa system kan den enskilde ha mycket god kontroll på sitt blodsocker och undvika hypoglykemi. Det finns bland annat system som varnar om glukosnivån understiger en viss nivå och insulinpumpar som bromsar insulintillförseln om glukosnivån sjunker för lågt. Dessa moderna hjälpmedel tar dock Transportstyrelsens bestämmelser inte i beaktande menar Johan Hultberg och lyfte frågan till infrastrukturministern om denne avser att förändra regelverket och införa en individuell prövning där moderna behandlingsformer och hjälpmedel tas i beaktande.

Ett av skälen till Transportstyrelsen snäva bedömning är enligt Thomas Eneroth vikten av säkerhet i trafiken. Ett argument som Johan Hultberg anser är befängt.
– Som typ 1-diabetiker får du köra din vanliga personbil hur länge och hur långt du vill, men man får inte göra det i yrkestrafik. Regelverket måste anpassas efter dagens kunskapsläge och teknisk utveckling, sade Johan Hultberg.

Infrastrukturministern delar Johan Hultbergs åsikt om vikten av individualiserade bedömningar och öppnar för en översyn av regelverket.
– För högre behörigheter planerar Transportstyrelsen under detta år att se över gällande regelverk för körkort vid diabetes, sade Thomas Eneroth.

Se och lyssna på debatten om körkort vid diabetes