Freestyle Libre, ett system för kontinuerlig blodsockermätning, ska kunna användas av personer med typ 2-diabetes i vissa fall. Den rekommendationen får nu Sveriges landsting av Sveriges kommuner och landsting.  

– Ett glädjande besked och ett steg i rätt riktning. Nu gäller det bara att få landstinget i Stockholm att följa rekommendationen, säger Anders Ekholm, ordförande i SSDF.

Freestyle Libre har hittills endast förskrivits till personer med typ 1-diabetes. Nu kan alltså även personer med typ 2-diabetes få använda systemet. Men det är i särskilda fall. Det gäller personer som behandlas med en kombination av bas- och måltidsinsulin och som har ett HbA1c över 70 mmol/mol eller återkommande allvarliga insulinkänningar trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.