Diabetes typ 1 är en obotlig sjukdom. Den som får det måste leva hela livet med den. Det
ställer stora krav på den enskilde och är inte lätt, särskilt för barn. När ett barn drabbas av
diabetes berörs hela familjen. Sjukdomen leder till stress och stor psykisk belastning för
föräldrar och anhöriga. Det finns idag ingen åtgärd eller behandling som botar. Hoppet står
till forskningen och att den löser gåtan om varför sjukdomen uppstår och hur man kan
förebygga den.

-Vi i DiOS vill att denna forskning prioriteras och inleder därför ett samarbete med Barndiabetesfonden.
Vi väljer Barndiabetesfonden som samarbetspartner för att det är en seriös organisation som bärs upp av ideella krafter och som har resurser och kompetens att kunna rikta adekvata anslag till forskare och projekt med goda förutsättningar att bli framgångsrika, säger Thomas Magnusson, förbundsordförande i Diabetesorganisationen
Sverige.
Läs mer i Barndiabetesfondens pressrelease.