Ett jubileumsår med Diabetesföreningen Tierp
Diabetesföreningen Tierp hade årsmöte den 11 mars 2020, då hade effekterna av Coronavirusets och inskränkningarna av fysiska möten inte riktigt blivit klargjorda i Sverige. Konsekvenserna hade inte vi som samlats till årsmötet i Tierp på kvällen riktigt förstått. Föreningens årsmöte var ett avslut på föregående verksamhetsår och en början på resten av år 2020.
För Diabetesföreningen i Tierp är det inte bara ett nytt år, utan 2020 kommer även tioårs-jubileum att uppmärksammas, för i maj 2010 var föreningen en av de diabetesföreningar runt om i landet som lämnade Diabetesförbundet och bildade Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS.
För tio år sedan valdes Patrik Sundström, från Tierps Diabetesförening till ordförande i DiOS. Nedan ett utdrag ur en artikel i UNT den 31 maj 2010.
– Hade man följt spelreglerna så hade det inte funnits behov av en ny riksorganisation.
Det säger Patrik Sundström och betecknar bristerna på intern föreningsdemokrati som avgörande för splittringen. Nu är arbetet igång med att bygga upp en ny organisation.
– Vi ska hjälpas åt att få det här att flyta och fungera över riket och att bevaka intressen för diabetiker, vad gäller mediciner och behandling, säger han. Dit hör bland annat att få till likabehandling av diabetiker i alla landsting och en väg för att nå dit är att få representanter i landets samtliga sjukvårdsregioner. Inledningsvis finns DiOS i tre av dem.
På tio år har Tierp Diabetesföreningen nästan fördubblat antalet medlemmar. Karin Jansson sitter både i lokala styrelsen och i DiOS styrelse, hon blev också omvald på årsmötet. Hon är 64 år, gift, har fyra barn och barnbarn. Hon har själv Diabetes typ 2, och är medlem i Tierps Diabetesförening sedan 2002.

Daniel Blomstedt valdes till ny ordförande på årsmötet. Han är ny i föreningen, fyller 43 år till sommaren, bor i Strömsberg bruk, i ett värdshus med anor sedan 1600-talet. Han är gift och har två barn och älskar att laga mat samt klippa gräs.
Daniel är tekniker med erfarenhet som företagsledare men även med politisk erfarenhet. Idag läser han till präst på Uppsala universitet.
Karin berättar ”att föreningen satsar mycket på friskvård, de har 6 grupper som kör vatten-gymnastik varje vecka, medlemsmöten 2 ggr per år och en julfest förutom årsmötet, vi arrangerar också en subventionerad bussutflykt.” Om den planerade heldagsutflykt till Åsby Hem och Trädgård blir av är idag oklart.
Den nyvalda styrelsens första möte ställdes in, så därför har de inte heller hunnit diskutera hur de ska hantera följderna av att Coronaviruset drabbat Världen, Sverige och även Tierp.

För närvarande är vattengympan inställd och även ett planerat medlemsmöte i april. Men alla kommer att hitta information om vad som händer med deras aktiviteter på hemsidan http://www.diabetesforeningenitierp.se

Diabetetsföreningen får bidrag från Tierps kommunen till vattengymnastiken och andra aktiviteter. Föreningen representerar sina medlemmar och övriga diabetiker.
Daniel blev tillfrågad om han ville bli ordförande i diabetesföreningen, och då han dragit ner på andra engagemang var han positiv till att ställa upp. – Jag har själv inte diabetes men min far hade typ 1 och jag har flera bekanta som lever med diabetes typ 1 eller 2.
Daniel har goda organisatoriska och strukturella förmågor, och det är något som han vill bidra med, men ”initialt vill jag se hur föreningen fungerar och utifrån det se hur mina erfarenheter och förmågor kan komma föreningen till del.”
Styrelsens planerade möte har skjutits på framtiden p g a att han blev förkyld och samtidigt som omfattningen av påverkat Coronaviruset också Tierps Diabetsförening, dels utåtriktade aktiviteter men även styrelsens arbete. Han, liksom övriga styrelsen måste nu hitta arbetsformer för att både kommunicera internt men även med övriga medlemmar samt övriga som deltagit på alla de aktiviteter som föreningen erbjudit då det inte är aktuellt med fysiska möten som riskerar att sprida viruset. Diabetiker är en riskgrupp och då samtidigt flera medlemmar i Tierp är över 70 år har många valt att isolera sig.
Karin tycker att Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, gör ett bra arbete men beklagar att patientrörelsen för diabetiker i Sverige fortfarande är delad men hoppas att det på sikt blir en enad och starkare patientorganisation.
Bild 1 Årsmötet.
Bild 2 Styrelsen
Peter Bylund