Både barn och unga vuxna med typ 1-diabetes och deras anhöriga behöver ibland ha någon att tala med om sin sjukdom och få råd och stöd i hur den kan hanteras. Sjukvården är den naturliga partnern, men ibland finns de inte tillgängliga eller behöver man få tala med någon “utomstående”. För att möta detta behov finns den erfarna diabetessköterskan Eva Isacson tillgänglig på onsdagskvällar mellan 17.00 och 20.00. Tjänsten är gratis för den som ringer och  DiOS och Barndiabetesfonden har skrivit avtal om att dela på kostnaden.
– Det är en angelägen och viktig fråga för oss i DiOS att kunna erbjuda den här hjälpen och vi är glada över att samarbeta med Barndiabetesfonden även i det här, säger DiOS förbundsordförande Thomas Magnusson.

Läs mer