DiOS´s ordförande Thomas Magnusson och SSDF:s ordförande Anders Ekholm deltar den 21 april i denna intressanta debatt där förre socialministern och partiledaren för Kristdemokraterna Göran Hägglund är moderator.

Läs mer

Det brister i den svenska diabetesvården – högre ambitioner skulle rädda både liv och hälsa
Ungefär en halv miljon personer har diabetes i Sverige idag, av dem har cirka 90 % typ 2-diabetes. Varje dag dör 5–6 personer där diabetes är den underliggande dödsorsaken1. Region Stockholm har utvecklat en Hälsoobligation, en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, för stora folksjukdomar som typ 2-diabetes. Syftet är att det ska bidra till en bättre folkhälsa och därmed undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år. Tyvärr lever många med diabetes även med en förhöjd risk för allvarliga följdsjukdomar. Vi uppnår inte de behandlingsmål som är satta och det finns fortfarande mycket kvar att göra för att nå målet om bästa möjliga behandling av personer med typ 2-diabetes. Hur når vi framgång i folkhälsa även för denna grupp?