Åmål Diabetesförening hade möte den 17/10 2021 i studieförbundet
vuxenskolans lokal i Gamla Tingshuset i Åmål. Där diskuterades om
diabetesvården i Åmål och i Dalsland. Deltagarna ställde frågor om
hur vården fungerar och man utbytte erfarenheter. Flera frågor
handlade även om diabetes och allmän diskussion om det.
Thomas Magnusson ordförande i DiOS höll i diskussionen och
berättade om det arbete som sker nationellt och gav exempel från
andra delar av landet.
Mötet avslutades med samkväm. Kaffe och smörgåstårta som
uppskattades av de närvarande.