Diabetesföreningen i Alingsås firade 70 års jubileum. Det gjorde man genom att umgås en eftermiddag med god mat och levande musik. Programmet innehöll en hälsning från DiOS genom att ordförande Thomas Magnusson närvarade och berättade vad som sker i olika delar i organisationen.
Ett uppskattat föredrag av Martin Norrman som berättade om hur han fått Addisons sjukdom.
En mångårig stöttepelare i föreningen, Carita Henriksson, hade skickat en skriftlig hälsning där hon beskrev en rad saker som föreningen gjort under årens lopp. Det blev fin stund med minnen om vad som tidigare gjorts och med inspiration om vad som behövs framöver.
Avslutningen med levande musik gjorde det hela mycket uppskattat.