”Diabetespatienter måste få tillgång till den bästa behandlingen i form av moderna läkemedel och tekniska hjälpmedel”, skriver Thomas Magnusson.

På en parkbänk utanför affären sitter en person. Hen är blek, darrar, verkar förvirrad och sluddrar när hen talar. Du tittar på personen. Hen svettas och äter ur en godispåse med fumliga rörelser.

Antagligen skyndar du förbi och avfärdar denne med att hen är full eller drogad.

Men visste du att hen kanske är en av de flera hundra tusen svenskar som minst en gång i månaden drabbas av en så ett kraftigt och farligt blodsockerfall, så kallad hypoglykemi.

I samband med Världsdiabetesdagen i helgen konstaterar vi följande: I Sverige lever 50 000 personer med typ 1-diabetes och 350 000 har den ständigt ökande folksjukdomen typ 2-diabetes.

Oavsett diabetestyp är det viktigaste målet att upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt. Om ditt blodsocker över tid ligger för högt kan du drabbas av långtidskonsekvenser som hjärtinfarkt, bensår, amputation och blindhet.

Om ditt blodsocker blir för lågt drabbas du å andra sidan av ett allvarligt blodsockerfall.

Idag finns modern behandling som minimerar riskerna för dessa allvarliga blodsockerfall, samtidigt som du kan få ett stabilt och bra långtidsblodsocker. Men vi patienter får inte alltid tillgång till dem.

Enligt en europeisk undersökning så ligger Sverige i den nedre halvan när det gäller införandet av nya innovativa diabetesläkemedel och vi ligger på sista plats av de europeiska höginkomstländerna. Jämför detta med Danmark som ligger på andra plats.

Kraftiga blodsockerfall är vanligare än de flesta tror. Hela 85 procent av de med typ 1 och 45 procent av de med insulinbehandlad typ 2-diabetes drabbas inom loppet av en månad.

Detta får naturligtvis konsekvenser för samhället med ökade vårdkostnader och värst är det för de drabbade med hälsokomplikationer och sämre livskvalitet.

Det råder stor okunskap bland oss som lever med diabetes om den här typen av allvarliga blodsockerfall.

Enligt en ny undersökning med 851 diabetespatienter , upplever 61 procent av de svarande att de inte får tillräckligt med information från sin läkare.

Undersökningen visar också att 52 procent inte alls har talat om hypoglykemier, allvarliga blodsockerfall, med sin läkare och största anledningen till detta är för att läkaren inte har tagit upp ämnet.

Nästan hälften tror att kraftiga blodsockerfall är en oundviklig del av sin diabetes.

Det här är inte okej!

Att läkare inte ställer frågan om farliga blodsockerfall i mer än hälften av fallen är chockerande och tyder på ett stort kunskapsunderskott.

Det är farligt för patienterna som riskerar att antingen råka ut för onödiga farliga blodsockerfall, eller på grund av rädsla gå omkring med för lite behandling och därmed få svåra följdsjukdomar av sin diabetes.

Ansvaret faller nu tungt på både landstingen och läkarkåren. Ni måste se till att vi diabetespatienter får tillgång till den bästa behandlingen i form av moderna läkemedel och tekniska hjälpmedel.

Svåra blodsockerfall är inte en oundviklig del av diabetes. Det finns behandling som kan hjälpa oss patienter att leva utan skräcken för farliga blodsockerfall, men de används i allt för låg utsträckning.

Nu måste en förändring ske.

Thomas Magnusson,
Förbundsordföranade