På en parkbänk utanför affären sitter en person. Hen är blek, darrar, verkar förvirrad och sluddrar när hen talar. Du tittar på personen. Hen svettas och äter ur en godispåse med fumliga rörelser. Antagligen skyndar du förbi och avfärdar denne med att hen är full eller drogad. Men visste du att hen kanske är en av de flera hundra tusen svenskar som minst en gång i månaden drabbas av ett farligt blodsockerfall, så kallad hypoglykemi.

Riksorganisationen DiOS riktar ny kritik mot Landstinget Dalarna i diabetesdebatten – ”Den extrema mängden hyrläkare i landstinget undergräver det förtroendefulla samtalet mellan läkare och patient där även svåra frågor om diabetes kan lyftas”, skriver förbundsordföranden i Dala-demokraten.

I samband med diabetesmånaden konstaterar vi följande: I Sverige lever 50 000 personer med typ 1-diabetes och 350 000 har den ständigt ökande folksjukdomen typ 2-diabetes. Oavsett diabetestyp är det viktigaste målet att upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt. Om ditt blodsocker över tid ligger för högt kan du drabbas av långtidskonsekvenser som hjärtinfarkt, bensår, amputation och blindhet. Om ditt blodsocker blir för lågt drabbas du å andra sidan av ett allvarligt blodsockerfall.

Idag finns modern behandling som minimerar riskerna för allvarliga blodsockerfall, samtidigt som du kan få ett stabilt och bra långtidsblodsocker. Men vi patienter får inte alltid tillgång till dem. Enligt en europeisk undersökning så ligger Sverige i den nedre halvan när det gäller införandet av nya innovativa diabetesläkemedel och vi ligger på sista plats av de europeiska höginkomstländerna. Jämför detta med Danmark som ligger på andra plats. Kraftiga blodsockerfall är vanligare än de flesta tror. Hela 85% av de med typ 1 och 45% av de med insulinbehandlad typ 2-diabetes drabbas inom loppet av en månad. Detta får naturligtvis konsekvenser för samhället med ökade vårdkostnader och värst är det för de drabbade med hälsokomplikationer och sämre livskvalitet.

– Sluta vara rädd för att prata om kraftiga blodsockerfall. Ställ frågan till din läkare eller diabetessjuksköterska. Kräv behandling som ger det bästa resultatet

Det råder stor okunskap bland oss som lever med diabetes om den här typen av allvarliga blodsockerfall. Enligt en ny undersökning med 1124 diabetespatienter, upplever 59% av de svarande att de inte får tillräckligt med information från sin läkare. Undersökningen visar också att 52% inte alls har talat om hypoglykemier, allvarliga blodsockerfall, med sin läkare och största anledningen till detta är för att läkaren inte har tagit upp ämnet. Nästan hälften tror att kraftiga blodsockerfall är en oundviklig del av sin diabetes.Det finns ett antal åtgärder som kan förbättra situationen:
– Läkare: Ökad förståelse om att allvarliga blodsockerfall är vanligare än ni tror och att det även förekommer i mycket stor utsträckning hos typ-2 patienter. Initiera dialog och fråga proaktivt era patienter om hypoglykemier. Se till att era patienter får tillgång till moderna läkemedel som minskar risken för dessa blodsockerfall.
– Landstinget Dalarna har mycket jobb att göra. Den extrema mängden hyrläkare i landstinget undergräver det förtroendefulla samtalet mellan läkare och patient där även svåra frågor om diabetes kan lyftas. I en helt färsk rapport från Konkurrensverket visas att Landstinget Dalarna har de högsta kostnaderna per invånare för hyrläkare. Detta går också hand i hand med att Dalarna har de sämsta genomsnittliga långtidsblodsockren för diabetespatienter av alla landsting i landet, enligt Nationella Diabetesregistret. Långtidsblodsockret, HbA1c, är det kanske viktigaste kvalitetsmåttet för diabetesvårdens kvalitet.
– Vi som lever med diabetes: Sluta vara rädd för att prata om kraftiga blodsockerfall. Ställ frågan till din läkare eller diabetessjuksköterska. Kräv behandling som ger det bästa resultatet.

Och du – nästa gång du går förbi personen på bänken utanför affären. Våga tänk tanken att hen kanske är en diabetiker som drabbats av ett farligt blodsockerfall. Vill du hjälpa till, se till att hen får i sig ett glas juice, lite druvsocker. Om nödvändigt, ring ambulans. Och sitt hos personen tills blodsockret stabiliserat hen till sitt vanliga jag igen.

Thomas Magnusson

Förbundsordförande DiOS – riksorganisation för diabetesföreningar runt om i Sverige

Relaterade länkar:
Debattartikeln i Dala-demokraten
Alla inlägg i debatten om diabetesvården i Dalarna