Omkring 100 000 personer i Sverige beräknas ha typ 2-diabetes utan att ha fått diagnos. Dessa obehandlade personer löper en kraftigt ökad risk för att få en hjärtinfarkt om de inte får hjälp i tid.

Diabetes är en folksjukdom. Omkring 400 000 personer har diabetes i Sverige och av dem har mellan 85 och 90 procent diabetes typ 2.

Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammas med ett seminarium där forskare och experter tar upp en rad aspekter på typ 2-diabetes. Samtidigt lanserar Storstockholms Diabetesförening ett självtest där man kan undersöka om man ligger i riskzonen för diabetes. Gör man det är det viktigt att gå och testa sitt blodsocker på sin vårdcentral.

– Med tanke på hur pass många det faktiskt är som kan vara drabbade utan att de vet om det signalerar en alldeles för hög okunskap bland befolkningen. Det är oerhört viktigt att upptäcka diabetes typ 2 i ett tidigt skede för att kunna behandla i tid, säger Stig Nyman, ordförande i Storstockholms Diabetesförening.

Screening av diabetes

Storstockholms Diabetesförening arrangerar även ett öppet seminarium den 14 november. Temat för seminariet är Leva och må bra med diabetes. Flera experter deltar, däribland professor Martin Ingvar, hjärnforskare och vice rektor för Karolinska Institutet, Eva Toft, överläkare och specialistsakkunnig inom diabetologi och Anders Lönnberg, patient, riksdagsledamot och regeringens samordnare för life science.

Ett sätt att hitta de som har dold diabetes är undersöka personer som ligger i riskzonen. Vid en studie inom Program 4D, ett gemensamt initiativ från Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting, genomfördes förra året screening på två vårdcentraler. Man fann att drygt 30 procent hade odiagnostiserad typ 2-diabetes eller störd sockerbalans.

– Vi gjorde screeningen för att hitta odiagnostiserade personer med typ 2-diabetes och personer som har hög risk att få det. Gör de livsstilsförändringar kan de nämligen slippa eller i alla fall vänta med medicinsk behandling, säger Eva Toft, överläkare och specialistsakkunnig inom diabetologi på Karolinska institutet.

Dieter vid diabetes

Ytterligare ämnen som tas upp på seminariet den 14 november är kostråden för personer med typ 2-diabetes, Artur Ringart leder debatten. Professor Kerstin Brismar berättar om sin forskning om 5:2-dieten. Vi debatterar om vad som händer med alla som är ovetande om sin sjukdom, om diabetesvården är bättre i Stockholm än i övriga landet och vad politikerna gör.

Insulinets upptäckare

Att diabetes uppmärksammas just 14 november beror på att då föddes den kanadensiske fysiologen Frederick Banting som tillsammans med medicinstudenten Charles Best upptäckte insulinet 1921. Därmed förändrades behandlingen av diabetes dramatiskt mot att dess för innan ha varit en sjukdom med ofta dödligt förlopp. Banting fick Nobelpriset i fysiologi och medicin 1923 men valde själv att dela det med Best.

Seminariet hålls på Norra Latin i Stockholm 14 november kl 13.00 till 16.00.

Länk till SSDF:s risktest och program för seminariet 14/11: http://www.ssdf.nu/

För mer information, kontakta gärna:

Stig Nyman, ordförande, Storstockholms Diabetesförening 070-372 34 05
Eva Toft, överläkare och specialistsakkunnig inom diabetologi på Karolinska institutet 070-672 23 63
Maria Sjöström, kommunikatör, Storstockholms Diabetesförening 070-787 68 47