är den ideella insamlingsorganisation som är den största fristående finansiären av svensk hjärt-lungforskning vid Sveriges universitetssjukhus. Risken för hjärtkärlsjukdom är förhöjd vid diabetes, såväl vid typ 1 och typ 2-diabetes.

Efter det senaste årets insamlingsarbete har Hjärt-Lungfonden delat ut 298 miljoner kronor till svensk forskning i form av projektanslag, forskartjänster. Stora summor har delats ut till forskarområden inom hjärta, kärl och lungor men även en del går till forskning som rör diabetes.

22,4 miljoner till forskare i Göteborg. Av de utvalda projekten leds 20 från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och/eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bland projektet märks forskning om varför människor med diabetes och höga blodfetter har ökad risk att få en hjärtinfarkt och om vad som styr vilka som riskerar att drabbas av KOL

Hjärt-Lungfonden har delat ut 8,6 miljoner kronor i anslag till forskare i Linköping, fördelas på totalt 14 anslag, där de tre största projektanslagen har gått till specialister inom hjärtinfarkt, kranskärlsdissektion och tbc.

Forskare i Skåne får 48 miljoner av dessa går två av de största anslagen tillsammans på 9,9 miljoner till diabetesrelaterad forskning.

Forskare i Stockholm får 67 miljoner i anslag av dessa går 4,2 miljoner forskning som har med diabetes att göra.

Forskarna i Umeå får över 13 miljoner och Uppsala får 23 miljoner. Fantastiska bidrag som går till forskning som inger hopp för framtiden.

Hjärt-Lungfondens Forskningsråd består av 20 experter från hela landet, som med hjälp av gåvor från svenska folket ger löpande stöd till cirka 250 forskningsprojekt. Av årets totalt 97 projektanslag går 66 till området hjärta och kärl och 31 till forskning om lungsjukdom. Projektbidragen ges till enskilda forskningsprojekt om ett upp till tre år.