Regeringen har initierat en utredning som ska ”lämna förslag som möjliggör att föräldrar ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att instruera personal i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg om egenvård för ett barn med kronisk sjukdom.”
DiOS vill att du som är intresserad och har erfarenhet av frågeställningen anmäler dig till vår arbetsgrupp som med stöd av DiOS ska följa utredningsarbetet, delta i att utveckla DiOS linje i frågan, opinionsbilda, skriva remissvar, uppvakta utredaren samt tillsammans med alla föräldrar som drabbas av dagens bristfälliga regelverk fira då riksdagen i stor enighet beslutar om förbättringarna.
Regeringen har utsett Marika Lindgren Åsbrink till särskild utredare.
Anmäl intresse till arbetsgruppen, senast 10 Jan 2021, som initialt under Covid 19 träffas genom Zoommöten. Obs ett ideellt engagemang utan arvode.