DiOS ordförande Thomas Magnusson skriver ledare om vikten av att sätta patienten i fokus.

Läs mer på sidan 5 i tidningen