Det krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med den ojämlika vården, vårdskador och en alltför långsam introduktion av nya och effektiva metoder. I dag presenterar Forska! Sverige ett vårdpolitiskt program inför valet. Frågan är om partierna kommer att uppfylla väljarnas förväntningar om de kommer till makten?

DiOS ordförande Thomas Magnusson står, tillsammans med företrädare för ett antal patientorganisationer, bakom denna uppmaning till Sveriges politiker inför årets valrörelse.

Läs hela debattinlägget i Aftonbladet