Transportstyrelsen har sedan 2018 gått igenom våra svenska krav för att få och inneha körkort för personer med diabetes och nedsatt synförmåga. Man har undersökt om vi i Sverige uppfyller de olika krav som finns i EU-direktivet och som vi är skyldiga att följa. De har även undersökt om Sverige i vissa delar har strängare regler än andra länder. I början på sommaren offentliggjorde Transportstyrelsen en rapport och vi i DiOS kunde ta del av resultatet. Det visade att Sverige i vissa delas inte uppfyller EU-direktivet och i andra uppfyller och har strängare krav än de EU-länder som jämförts med.

Nu har Transportstyrelsen bjudit in bland annat DiOS till en workshop. Den är en del i arbetet med att ändra och anpassa de svenska föreskrifterna. Workshopen kommer att ske den 7 oktober och vi i DiOS vill ha synpunkter som vi kan framföra. Om du har körkort, lägre eller högre behörighet, har diabetes och har erfarenhet av hur det nuvarande regelverk kan drabba körkortstillståndet, så önskar vi få ta del av dina erfarenheter. Kontakta oss på info@diabetesorg.se och beskriv kort vilka problem du upplevt. Vi kommer, vid behov, att kontakta dig.

Tack för din medverkan!

Länk till Transportstyrelsen rapport och till frågor och svar kring utredningen.