Diabetesorganisationen i Sverige vill stötta de 2,3 miljoner personer i Ukraina som lever med diabetes.
Du kan bidra till välgörenhetsorganisationen Insulin for Life Global. Organisationen stöttas av International
Diabetes Federation Europe och har under mer än 20 års tid tillhandahållit insulin och diabeteshjälpmedel
vid humanitära kriser. Just nu samlar de in pengar som är öronmärkta för att stötta personer i och från
Ukraina som lever med diabetes. Tryck på länken för att ge din gåva nu: insulinforlife.org/spare-a-rose
Givetvis kan du också stötta andra insamlingar som görs av t.ex. rodakorset.se, raddabarnen.se, unicef.se