Av de som insjuknar i hjärtinfarkt i Sverige har majoriteten diabetes eller prediabetes.
– Många har diabetes sedan tidigare men har inte märkt av den, säger Linda Garcia Mellbin, som arbetar som patientflödeschef för kranskärlssjukdom vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Läs hela artikeln HÄR