Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Genom precisionshälsa har vi möjlighet att få bättre prevention och därmed en minskning av sjukdomar i befolkningen, samt skräddarsydd diagnostik, behandling och bot för personer vars sjukdom ej går att undvika. I en rapport presenterar Forska!Sverige och de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välståndett kunskapsunderlag med konkreta mål för att Sveriges befolkning ska få största möjliga nytta av precisionshälsa.

DiOS ingår bland dessa 34 organisationer och deltar aktivt för att lyfta behov som vi med diabetes har. Det är angeläget att peka på hur precisionshälsa kan användas. Den syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Införandet av precisionshälsa innebär en modernisering av hälso- och sjukvården och utgår från den enskilda patientens förutsättningar säger Thomas Magnusson, DiOS ordförande.

Läs hela rapporten: HÄR