DiOS, tillsammans med andra patientföreningar vill uppmärksamma det akuta läget och behovet av hjälp för de nyanlända flyktingar från krigets Ukraina, som lever med funktionsnedsättning.

Skrivelse Lena Hallengren flyktingar från Ukraina 1
Skrivelse Lena Hallengren flyktingar från Ukraina 2