Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS) har som mål att växa i antal medlemmar och att ha fungerande föreningar över hela landet. Tillsammans har vi som medlemmar möjlighet att påverka förutsättningarna för ett bra liv med diabetes.

Därför är det glädjande att DiOS fått en ny kontaktperson i Jönköping (som ännu inte har en egen förening) – Evelina Karting.

Evelina arbetar till vardags som affärsutvecklare på ett företag som tar fram digitala tjänster för säkerhet och dokumentation inom byggbranschen. Hon har två barn och bor i Habo kommun vid Vätterns vackra strand.

Evelina fick själv diabetes typ 1 vid 9-års ålder och har haft sin diabetes i 30 år. Hon beskriver sig som en person som är mycket noggrann med sin hälsa, tränar regelbundet och äter hälsosamt och hon lägger tid och energi på att sköta sin diabetes. Idag har hon en god situation men det har inte alltid varit så. Under tonåren, som är en tid då mycket händer i övrigt i kroppen, fanns en tid då hon slarvade och det fick negativa konsekvenser.

Då Evelina fick sin diagnos var region Jönköping en region med många diagnosticerade barn- och ungdomsdiabetes i.

Sveriges Television rapporterade nyligen att ovanligt många barn insjuknat i diabetes typ 1 i regionen under 2021. Redan i september i år hade fler barn i Jönköpings län insjuknat i typ 1-diabetes än under hela förra året. Det är idag inte klarlagt varför personer drabbas av diabetes typ 1. Många faktorer påverkar som bekant bland annat ärftlighet.

Evelina har som målsättning med sin nya roll att på sikt kunna bygga upp en fungerande förening i Jönköping. Hon ser ett stort behov av ett forum för diabetiker att komma samman, dela erfarenheter, diskutera och samtala kring egna erfarenheter men också kring hur man tillsammans kan arbeta för en förbättrad diabetesvård för region Jönköping.

Varje ansträngning du gör för bättre diabetes hälsa är en investering för livet menar Evelina som ser fram emot sin nya roll och hoppas på ännu fler medlemmar i regionen för DiOS.

//Ella Bohlin, DiOS