Hur har coronapandemin påverkat dig som har typ 2-diabetes? Delta i en kort enkätundersökning och berätta hur du upplever att diabetesvården fungerat under pandemin och hur din upplevelse av din sjukdom varit under det gånga året. Dina svar är anonyma och enkäten tar cirka fem minuter att genomföra. Bakom undersökningen står Diabetesorganisationen i Sverige och Netdoktor. 

Till enkäten