Typ 1-diabetes bör inte vara ett hinder för att kunna ta körkort för yrkestrafik. Det var vid en workshop som Trafikverket i Borlänge bjudit in till, som DiOS:s representant Björn Hammarskjöld framförde synpunkter på att de tekniska hjälpmedel som framkommit de senaste åren väsentligt förändrat villkoren för diabetiker och att det idag är ytterst sällsynt att någon som använder CGM (kontinuerlig blodsockermätare) och i övrigt sköter sin diabetes med kost och motion drabbas av farliga sjukdomstillstånd.

När det gäller kraven på syn och synfält för alla typer av körkort menar Björn att kraven i Sverige inte får vara högre än de som råder inom EU. Det är idag fallet med de regler som gäller.

Trafikverket kommer nu att sammanställa de synpunkter som kommit in och skicka ut förslag till nya regler på remiss.