De speciella körkortsvillkor som Transportstyrelsen föreskriver för personer med diabetes berör ett stort antal människor i Sverige. Behandlingsmetoder och hjälpmedel har utvecklats de senaste åren och kunskapen om diabetes har ökat. Möjligheten att kontinuerligt kontrollera blodsockret gör att hypoglykemier idag är ovanliga.

Körkortsreglerna behöver uppdateras och Transportstyrelsen inleder nu en översyn. Den 18 september hålls en workshop i Borlänge. Till denna har DiOS bjudits in och kommer att delta dels i kapitel 2 som handlar om synkrav, dels i kapitel 6 om de speciella villkor som gäller tillstånd och omprövning av körkortet.

Har du synpunkter kan du maila dessa till info@diabetesorg.se. Vi behöver dem senast den 17/9.

Här är länken till nuvarande villkor. Endast kapitel 2 och 6 berörs.