Arbetet för att förbättra diabetesvården pågår ständigt. Som ett bidrag för att höja ambitionerna har DiOS och SSDF tagit fram en diabetesrapport. Rapporten är underlag för diskussion och beslut om en bättre diabetesvård i framtiden.

Läs hela rapporten här.