Välkommen till Medeon, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö torsdagen den 23 augusti kl 17.30.

Professor Åke Lernmark föreläser om de senaste rönen inom diabetesforskningen.

Ingen deltagaravgift.

Läs mer