Vid DiOS kongress i Stockholm den 15/9 valdes tre nya ledamöter in. Styrelsen fick därmed följande sammansättning: Ordförande Thomas Magnusson, Peter Bylund, Göran Carlander, Magnus Grippe, Karin Jansson, Anders Lindström, Ann Lindström, Kent Pettersson och Andrea Reich.

Från vänster: Anders Lindström, Andrea Reich, Peter Bylund, Karin Jansson, Göran Carlander, Ann Lindström, Thomas Magnusson, Kent Pettersson och Magnus Grippe.