Förbundsordförande Thomas Magnusson inleder DiOS kongress. Sekreterare Göran Carlander förde protokoll.

– Många fler borde få chansen. Så inledde DiOS förbundsordförande Thomas Magnusson när han hälsade välkommen till DiOS kongress i Stockholm den 15 september.  Vi ser ett trendbrott och DiOS har skjutit fram sina positioner och vi har blivit större på många sätt, men vi kan bli fler.

Kongressförhandlingarna leddes med van hand av Maria Fälth, kommunalråd i Upplands Väsby. Handlingsplanen för 2019-2021 tog hälsosamt mycket plats i debatten och kongressdeltagarna enades om att ge den nya styrelsen i uppdrag att också ta fram handlingsprogram för, och om möjligt också införa en Nationell Diabetesplan i likhet med vad som gjorts i grannlandet Danmark.

Kongressen beslutade också att, jämte ordförande, minimera antalet styrelseledamöter till åtta och att inte välja ersättare. Alla i den nya styrelsen förväntas därmed vara aktiva.

Styrelsen fick tre nya ansikten, Magnus Grippe och Anders Lindström båda från Stockholm samt Andrea Reich från Alingsås. Alla tre har stor vana vid föreningsarbete och har kapacitet att fortsätta utvecklingen av DiOS, till gagn för alla medlemmar.