DiOS handlingsplan i 5 punkter:  1)  Rekrytera nya medlemmar och bilda fler föreningar.  2)  Skapa ett diabetessjukhus – ett kunskapscentrum där personer med diabetes, vården och industrin kan mötas på lika villkor och bedriva samt utveckla diabetesvården, forska samt utvärdera  behandlingar, mediciner m.m.  3)  Öka patientmakten – personer med diabetes måste få vara mer delaktiga i sin egen behandling och vård.  4) Individualisera behandlingen – varje person med diabetes ska få vård anpassad efter egna behov och situation.  5)  Samarbeta och skapa allianser – öka samarbetet med organisationer och intressenter i frågor där vi har liknande åsikter.