Organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” har enats om en vision för Sverige och är redo att förverkliga den i samarbete med politiker. De har i personliga möten med bland annat forskningsministern lämnat över sin nya rapport där de presenterar åtgärdsförslag och vad de själva är beredda att göra för att Sverige ska få ut mer av varje forskningskrona.Framsida: Agenda för Hälsa och välstånd

Rapporten överlämnades under föregående vecka till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Agneta Karlsson, statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor och till Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science.

– Ministern, statssekreteraren och regeringens samordnare var alla mycket positiva till förslagen, vår vision och vårt engagemang. Vi hoppas bidra till att politikerna i större omfattning presenterar långsiktiga visioner och konkreta åtgärder för att nå visionerna, inte minst inför forskningspropositionen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

DiOS har medverkat, genom vår ordförande Thomas Magnusson, till att ta fram denna rapport genom deltagandet i Forska!Sverige. Här kommer bl.a. förslag om hur forskningen kan förbättras i Sverige. Men för DiOS är det också viktigt att trycka på patienternas betydelse för framgångsrik forskning. Därför känns det extra bra att en av mottagarna var DiOS tidigare ordförande Anders Lönnberg.

Länkar: