Varför har vi i Sverige två olika riksorganisationer?

I slutet av 00-talet uppstod en tvist mellan Diabetesförbundet, DF, och Storstockholms Diabetesförening, SSDF, huruvida de sistnämnda hade rätt att låta sina medlemmar själv välja om de ville vara medlemmar i Diabetesförbundet eller inte. Inför riksstämman 2009 föreslog DF:s styrelse att stämman skulle besluta om att utesluta SSDF ur DF. Trots att SSDF påtog sig att ansluta alla sina medlemmar senast 31/12 2010 och trots att många företrädare för olika medlemsföreningar påtalade den skada det skulle förorsaka diabetesrörelsen, beslutade riksstämman, med röstetalen 115 mot 102 att utesluta SSDF. Blekinges, Alingsås och Tierps diabetesföreningar var bland de som motsatte sig beslutet och de valde att lämna DF. Tillsammans bildade de en ny rikstäckande ideell organisation, Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS som skulle arbeta arvodesfritt och med tydligt medlemsfokus och ett starkt inflytande för medlemsföreningarna.

DiOS bildades i maj 2010.

Vill du läsa mer om detta:

Protokoll från riksstämman 16-18 oktober 2009